Radiochirurgie:

Radiochirurgie is een methode voor de behandeling van bepaalde hersentumoren, van bepaalde vasculaire misvormingen en van bepaalde functionele hersenaandoeningen. Het gaat om een alternatieve of aanvullende techniek voor een neurochirurgische operatie en/of een radiotherapie.
Radiochirurgie wordt verricht in één enkele sessie, zonder anesthesie noch chirurgische handeling.

 

Radiochirurgie met de Gamma Knife:

Radiochirurgie met de Gamma Knife is een speerpunttechnologie die de radiotherapie met meerdere bundels en de stereotaxische neurochirurgie combineert. De behandeling bestaat erin de precieze locatie van het te behandelen letsel te bepalen, rekening houdend met de vorm en de afmetingen ervan, en deze gegevens te gebruiken om met een zeer grote precisie het letsel te bereiken met gammastralen.


Gammastralen worden uitgezonden door 201 Cobalt-60 bronnen die in een halve bol rond het hoofd van de patiënt worden geplaatst. Al deze stralen worden op één punt gericht waar de som van de stralen de therapeutische dosis bepaalt. De precisie van deze techniek maakt dat er praktisch geen enkele bestraling is die bijwerkingen kan veroorzaken ter hoogte van de naastliggende gezonde hersenstructuren.


Radiotherapie met meerdere bundels:

Het gaat om een bestralingstechniek waarbij een groot aantal stralen worden gericht op een precies punt in de hersenen, en dit vanuit meerdere emissiebronnen.  

Stereotaxische neurochirurgie:

Stereotaxische neurochirurgie (of stereotaxie) laat toe om hersenletsels te analyseren of te behandelen, na deze zeer nauwkeurig te hebben gelokaliseerd. Bij deze techniek  is het plaatsen van een referentieframe nodig. Dit is het zogenaamde „stereotaxische frame“, op basis waarvan het letsel wordt gelokaliseerd in de drie dimensies (zie het stereotaxische frame en de behandelingsplanning).***Video not found***
0 sec.
Views: 0
 
Ga naar boven