In deze FAQ vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen

Dit is een nieuw apparaat, ben ik dan een beetje als een " proefkonijn"?
 • De techniek van de radiochirurgie bestaat reeds vele jaren. De behandeling met de Gamma Knife is gestart in 1968; het is sinds het einde van de jaren ’80 dat deze behandeling een echte opleving heeft gekend dankzij de intrede van nieuwe beeldvormings- (scanner – magnetische resonantie) en informaticatechnieken.
 • U bent dus geen « proefkonijn », aangezien er reeds meerdere honderdduizenden personen over de hele wereld behandeld zijn met de Gamma Knife.


 

Hoe ziet de Leksell Gamma Knife eruit?

De Gamma Knife bestaat voornamelijk uit 2 delen:

 • 192 radioactieve Cobalt-bronnen die in een « metalen bol » geplaatst zijn, die dient als afscherming.
 • 1 bed waarop de patiënt gaat liggen tijdens de behandeling; het bed wordt tot aan de stralingsbronnen gebracht. Aan het hoofd van het bed bevindt zich de secundaire collimator en het bevestigingssysteem van het stereotaxisch frame. Het hoofd wordt vastgezet, teneinde de grootst mogelijke precisie te bekomen tijdens de behandeling. De secundaire collimator dient om de gammastralen te richten naar het stralingstarget.
Ik ben claustrofobisch, wat moet ik doen?
 • Tijdens de behandeling is er nagenoeg geen gevoel van opgeslotenheid: de patiënt wordt niet echt in het apparaat geschoven. De patiënten die een magnetische resonantie verdragen, zullen geen enkel probleem ondervinden tijdens de behandeling met de Gamma Knife.
 • Wij hebben nog nooit een procedure met de Gamma Knife moeten onderbreken omwille van een probleem van claustrofobie. Wij kunnen u een licht anxiolyticum geven als u te veel angst hebt. Tot slot kan voor de personen die geen magnetische resonantie verdragen omwille van een probleem van claustrofobie, een radiochirurgische procedure met de Gamma Knife onder algemene verdoving worden uitgevoerd.
Doet het pijn?
 • De behandeling op zich is pijnloos. De plaatselijke verdoving die nodig is op de 4 bevestigingspunten van het stereotaxisch frame doet lichtjes pijn; zij wordt altijd goed verdragen door de patiënten. U krijgt een kalmeringsmiddel en een pijnstiller toegediend door een anesthesist alvorens de plaatselijke verdoving wordt gegeven.


Waarom een plaatselijke verdoving en geen algemene?
 • Omdat voor de behandeling met de Gamma Knife geen algemene verdoving nodig is. Zo vermijdt u een algemene verdoving van meerdere uren, waarvan u moeilijker recupereert. Bij patiënten die niet meewerken (kleine kinderen, …), wordt een algemene verdoving gegeven.
Waarom worden de onderzoeken uit gevoerd?
 • Deze onderzoeken worden uitgevoerd na het plaatsen van het stereotaxisch frame, niet om een letsel op te sporen, maar om het letsel zeer nauwkeurig te lokaliseren ten opzichte van het frame.  Deze beelden zijn absoluut noodzakelijk voor de planning van de behandeling.

 

Wat is dit stereotaxisch frame?
 • Het stereotaxisch frame van Leksell is een systeem dat, van zodra het op de schedel is vastgemaakt met behulp van 4 bevestigingen die steunen op het schedeldak, een zeer nauwkeurige 3-dimensionele plaatsbepaling toelaat van het te behandelen hersenletsel, op basis van beelden zoals een magnetische resonantie, een scanning, een PET-scan… De buitenkanten van het frame zijn voorzien van streepjes per millimeter.
Hoe blijft het frame op zijn plaats?
 • De bevestiging van het stereotaxisch frame op het hoofd van de patiënt gebeurt door middel van een systeem van druk en tegendruk op het schedeloppervlak; de 4 bevestigingspunten van het frame worden niet in de schedel gevezen. Er kan geen enkele complicatie volgen uit het bevestigen van het frame op het hoofd van de patiënt.
Waarom moet ik alleen blijven in de behandelruimte?
 • Binnenin de afscherming van het apparaat worden de radioactieve Cobalt-60 bronnen geplaatst. Deze bronnen zenden onophoudelijk gammastralen uit. Van zodra de deuren van de Gamma Knife opengaan, wordt er dus een gammastraling in de kamer verspreid. Deze « extracerebrale » straling is zeer zwak en is absoluut niet gevaarlijk voor de patiënt. Voor het verzorgend personeel daarentegen, dat alle dagen daaraan zou blootgesteld worden, zouden de cumulatieve stralingsdoses op lange termijn fataal kunnen zijn (zoals het geval is bij de radiologie-eenheden, scanner…)
 • De patiënt blijft dus alleen in de kamer tijdens de behandeling, maar onder toezicht van het verzorgend personeel dat zich in de kamer ernaast bevindt. Dankzij een camera en een intercom is er gedurende de hele behandeling mondelinge en visuele communicatie mogelijk.
Kan ik een pauze nemen, even de benen strekken, enz…?
 • De behandeling kan op elk moment worden onderbroken. Wij vragen de patiënt om ons met behulp van de intercom melding te maken van eventuele vragen of problemen tijdens de behandeling.
 • Als de patiënt dat wenst, kunnen we de behandeling onderbreken om een beetje water te drinken, even de benen te strekken, … en daarna de behandeling weer verderzetten.

 

Gaan ze mij in slaap doen om het frame weg te halen ?
 • Voor het weghalen van de 4 bevestigingen van het stereotaxisch frame is geen plaatselijke verdoving nodig. Het afnemen van het frame op zich (dat slechts ongeveer 1 minuut duurt) doet geen pijn, maar de verandering van druk ter hoogte van de schedel die daarmee gepaard gaat, kan tijdelijk aanleiding geven tot hoofdpijn, die men onder controle kan houden met een pijnstiller als dat nodig blijkt..

 

Zijn er hechtingen nodig?

De 4 bevestigingspunten van het frame maken een klein punctiform gaatje ter hoogte van de huid die geen hechting vergt. Een eenvoudig verband volstaat. De wond geneest zeer snel.

Is het waar dat ik de volgende dag al naar huis mag?
 • De dag na de behandeling wordt het verband weggehaald en worden de bevestigingspunten van het frame ontsmet door de verpleegster. De patiënt mag daarna het ziekenhuis verlaten.
Ik spreek niet frans maar alleen nederlands. Hoe zal de raadpleging en de verpleging gebeuren?
 • Voor de hele personneel van onze Center (dokters, verpleegsters, secretares...) is er geen probleem voor een opneming in nederlands. Al het personnel van onze Center is niet perfect tweetalig, maar we kunnen altijd uitleggen what belankrijk is in uw eigen taal.

Ga naar boven